Badania biegłości: Hałas w środowisku pracy

W dniu 20.10.2016 r. nasze laboratorium brało udział w badaniach biegłości z zakresu "Hałas w środowisku pracy" organizowanych przez Firmę Doradczą „ISOTOP” s.c.  w Gdańsku (AB 1285).
W wyniku przeprowadzonych badań laboratorium uzyskało ocenę pozytywną, co stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji naszego personelu oraz jest dowodem najwyższej jakości prowadzonych przez nas badań